Klaster

Klaster je oblik strateškog saveza, tj. grupa srodnih poduzeća ili udruženja proizvođača iz jedne grane, uključujući i proizvođače sirovina, kao i vladinih i nevladinih organizacija i znanstvenih i obrazovnih institucija koje tako udružene rješavaju zajedničke probleme i, unapređujući poslovanje, postižu uspjeh u određenom segmentu djelatnosti i natprosječnu konkurentnost i promociju u zemlji i inozemstvu.

Zašto klaster ?

Istražujući tijekom protekle godine koncept regionalnih klastera i njihova značaja za razvoj konkurentnosti i smanjenja nezaposlenosti, klasteri naime, ne samo da dovode do povećanja konkurentnosti u nekoj regiji, već i povećavaju zaposlenost, međusobno povjerenje sudionika klastera, kao i njihovu socijalnuodgovornost.

Kako je problem nezaposlenosti još uvijek u Hrvatskoj jedan od temeljnih ekonomskih problema, a razina povjerenja između poslovnog i javnog sektora niska, jednako kao i socijalna kohezija, bili su to dodatni razlozi za propitkivanje utjecaja regionalnih klastera za nova zapošljavanja i razvoj. Klasteru pristupaju samo oni koji su prepoznali svoj poslovni interes koji je definiran kroz jasan cilj.
Kroz udruživanje u klastere, definira se i kvaliteta, kvantiteta i kontinuitet proizvoda ili usluga.
Aktivacijom klastera omogućit će se zapošljavanje za vlastite potrebe i zapošljavanje na otvorenom tržištu rada. Osnova poslovne mreže jest pozivni centar koji se temelji na IP komunikacijskim tehnologijama koje omogućavaju raznovrsnost rada s udaljenih lokacija, prevladavanje arhitektonskih zapreka i razbijanje predrasuda te znatno sniženje cijene rada. Sadašnje tehnologije omogućavaju dosad neviđene mogućnosti u upotrebi dosad neiskorištenih ljudskih potencijala
Područje djelovanja klastera bi obuhvaćalo četiri dalmatinske županije: Splitsko-dalmatinsku u kojoj živi 60 145 osoba s invaliditetom, Zadarsku u kojoj živi 9 874 osoba s invaliditetom, Šibensko-kninsku u kojoj živi 13 472 osoba s invaliditetom te Dubrovačko-neretvansku u kojoj živi 10 553 osoba s invaliditetom. Prepoznata je potreba zajedničkog nastupa, dijeljenje iskustva, znanja i kontakata te izobrazba i prakse ljudskih resursa.
Klaster može biti katalizator za napredak u uključivanju osoba s invaliditetom u globalnoj humanitarnoj pomoći i njihovo zapošljavanje i samozapošljavanje te njihovo sudjelovanje u političkom i javnom životu

Cilj

Ideja Klastera bi bila sljedeća: promicanje, poticanje i unapređivanje prava osoba s invaliditetom te koordiniranje i usmjeravanje udruženih članica u integraciji osoba s invaliditetom u svakodnevni život, edukacije i mogućnosti upošljavanja istih, otvaranje nekoliko centara kalstera MID, ostvarivanje profitnog dijela Mreže- zapošljavanje,proizvodnja, prodaja proizvoda radionica članica klastera

Vizija

Biti značajan čimbenik u izgradnji Hrvatske u kojoj svaka osoba ima istu šansu, da bez obzira na svoje psihofizičke sposobnosti živi životom dostojnim čovjeka.

Pružanje usluga članicama

 • Promocija članstva
 • Iniciranje projekata
 • Savjetovanje
 • Baze podataka o članicama
 • Baze podataka o poduzećima koje žele raditi sa članicama
 • Baze znanja
 • Informiranje članica ( newsletteri , forumi , okrugli stolovi )
 • Educiranje članica (seminari , radionice )
 • Transferi znanja
 • Standardizacije
 • Baze stručnjaka koji mogu unaprijediti rad članica
 • Komunikacijski alati stavljeni na dispoziciju članicama klastera

Inicijalna suradnja

 • Članstvo u European ProCluster Association
 • Global fond handicap
 • UN disability cluster
 • UN cluster handicap

Projekti klastera

 • IN VIN- softver za umrežavanje svih turističkih i zdrastvenih objekata i pravne osobe koje imaju i daju usluge za invalide
 • Pokreni se - seminari i edukacije članova za samozapošljavanje
 • Centar MID- radionice
 • Sajam MID, partner Zaklada
 • O nama - za nama- brošura
 • Web portal - MID.HR, burza rada i usluge, umrežavanje pravnog sektora sa klasterom i Mrežom
 • Radionice - za članice klastera kako voditi proces pisanja projekta i realizacija istih