O Mreži

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije

Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije (u daljnjem tekstu: Mreža) nevladina je organizacija koja djeluje na regionalnoj razini sa sjedištem u Splitu, osnovana na osnivačkoj Skupštini 10.09.2005. godine u Metkoviću.

Mreža je nestranačka i neprofitna socijalno-humanitarna udruga za promicanje zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa udruga osoba s invaliditetom bez namjere stjecanja dobiti.
Udrugu čine slobodno i dobrovoljno udružene udruge osoba s invaliditetom s područja Dalmacije.

Razjedinjenost, dupliranje projekata, netransparentnost, kao i neaktivnost lokalnih i područnih institucija vlasti, potaknula je na osnivanje regionalne Mreže.
Do sada je u Mrežu učlanjeno 11 lokalnih članica. Sve članice su iz različitih gradskih sredina sukladno odluci osnivačke Skupštine. Ukupan broj članova svih članica je 2.000 koji su uredno evidentirani u evidencijske kartone u svojim matičnim udrugama.

Na području dalmatinske regije (četiri županije: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) po registru udruga živi 84.500 osoba s invaliditetom. Nažalost za najveći broj njih nemamo nikakvih podataka niti znamo u kakvim uvjetima žive i koliko su ostvarili svoja prava, a što nam je primarni cilj. Kako bi ostvarili zadaće zadane statutom Mreže, Mreži je jedna od prioritetnih zadaća osnivanje lokalnih udruga u gradovima gdje ih nema, kao i motiviranje postojećih lokalnih udruga na učlanjenje u Mrežu.

Mreža je postala prepoznatljiva sa svojim projektima i to ne samo na području Dalmacije već i šire.
Mreža je u procesu izgradnje vlastitih kapaciteta, a cilj nam je zapošljavati mlade i stručne osobe koji će prezentirati ideje, rad, odgovornost te obveze u izgradnji društva koje pruža svakoj osobi istu priliku bez obzira na njegove psihofizičke sposobnosti.

Misija organizacije

Misija organizacije je promicanje, poticanje i unapređivanje prava osoba s invaliditetom te koordiniranje i usmjeravanje udruženih članica u integraciji osoba s invaliditetom u svakodnevni život. Mreža također prati i potiče primjenu standardnih pravila Ujedinjenih naroda.

Struktura ogranizacije

Mreža ima skupštinu, predsjednika, predsjedništvo i nadzorni odbor. Skupština Mreže bira tijela upravljanja. Skupštinu sačinjavaju delegati lokalnih udruga i to po tri delegata iz svake udruge. Mreža je krovna organizacija i ima 11 članica. Odluke od fundamentalnog značaja donosi skupština. Predsjednik zastupa i predstavlja organizaciju. Udruženje nema stalan izvor financiranja. Uglavnom se financiramo putem projekata.

Kao organizacija koja se zauzima za aktivnu ulogu osoba s invaliditetom u društvenom djelovanju nastojimo biti u toku sa zakonskim promjenama koje su od značaja za položaj naših članova kao i svih ostalih osoba s invaliditetom te putem lobiranja i zagovaranja nastojimo utjecati na pozitivno i svrsishodno donošenje i primjenjivanje istih u svakodnevni život.

Mreža prati nacionalne, regionalne i europske promjene u zakonskoj regulativi koje se tiču interesa osoba s invaliditetom kako bi bili upoznati sa najboljim praksama i na taj način proširili saznanja u okvirima zakonodavstva. Kao aktivni sudionici i partneri državnih, područnih i lokalnih institucija nastojimo ugraditi što više pozitivnih rješenja razvijenih zemalja Europe.

STRATEŠKI PLAN MUOSID.pdf

PR-RAS-NPF i BIL I-XII 2011.xls

PR-RAS-NPF i BIL I-XII 2012.xls

PR-RAS-NPF i BIL I-XII 2013.xls

PR-RAS-NPF i BIL I-XII 2014.xls

PR-RAS-NPF i BIL I-XII (isp).xls

Bilješke 2012.PDF

MUOSID izvještaj 09-13.pdf

Mreža potvrda o predaji ispr.obrasca.pdf

KAP ZA SLAP Potvrda.pdf

Bilanca 2014.pdf

Izvještaj o radu za 2014.docx

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2014 .docx

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA Zaklade 2014.docx

Izvještaj o radu za 2015.pdf

MREŽA PR-RAS-NPF I-XII 2015.xls

Bilanca 2015.pdf

IZVJEŠTAJ O UVIDU - MUOSID 2015.doc