SLIDSocijalna i radna integracija osoba s invaliditetom (Social and Labour Integration of the Disabled (SLID)) je projekt koji je financiran od strane IPA-e jadranske prekogranične suradnje.
Glavni cilj ovog projekta je poboljšati kvalitetu života za preko 250 tisuća osoba s invaliditetom na području zemalja partnera odnosno na području Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije, Crne Gore i Albanije.

Ciljevi projekta su:
Podizanje razine svijesti i poticanje na širenje informacija vezanih za osobe s invaliditetom i poboljšanje socijalnih usluga kako bi se stvorili najpovoljniji uvjeti za potpunu integraciju osoba s invaliditetom u društvo
Izgradnja i jačanje organizacija koje se bave problematikom osoba s invaliditetom te njihovo umrežavanje s institucijama vlasti, javnim i privatnim sektorom te poslodavcima.

Pripremanje osoba s invaliditetom za tržište rada. Poticanje osoba s invaliditetom na cijeloživotno učenje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje s ciljem povećanja mogućnosti za njihovo zaposlenje i konkurentnost na otvorenom tržištu rada.

Analiza mogućnosti i uvjeta zapošljavanja osoba s invaliditetom u zemljama partnerima.
Razmjena primjera dobre prakse među zemljama partnerima s ciljem informiranja lokalnih vlasti, javnih ustanova, organizacija civilnog društva i poslodavaca. Poticanje i olakšavanje razmjene informacija.

Očekuje se da će projekt SLID utjecati na ciljanu skupinu od 600 osoba s invaliditetom koje će imati i izravnu korist od samog projekta.

SLID će utjecati na poboljšanje odnosa prema osobama s invaliditetom te im pružiti jednake mogućnosti .

SLID je organiziran u 8 radnih paketa koji će se provoditi tokom 30 mjeseci trajanja projekta. Projekt je usredotočen na slijedeća područja: podizanje razine svijesti, obrazovanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom, osnaživanje dionika.


SLID video

Prvi SLID seminar

Drugi SLID seminar

Javno događanje Sinj

Javno događanje Imotski

Javno događanje Makarska

Javno događanje Trogir

Javno događanje Split/Sajam MID


Letak.pdf

Plakat


Pop-up

newsletter1.pdf

newsletter2.pdf

WP3 SLID Final Report-Return of research result.pdf


Projektni partneri

Vodeći partner        Splitsko- dalmatinska županija (HR)    SDC

Partner 1         Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (HR)    DES
Partner 2         Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije (HR)    MUOSID
Partner 3         Provincija Ancona- Odjel za pravni ustav i politike rada (IT)    PROVAN
Partner 4         ZANZIBAR Onlus (IT)    ZAN
Partner 5         Iselqui Technology srl (IT)    ISE

Partner 6         Fondacija za prava osoba s invaliditetom u Albaniji (AL)    ADRF
Partner 7         Zavod za zapošljavanje Crne Gore    EAM
Partner 8         Udruga paraplegičara Crne Gore    APM
Partner 9         Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi (Hercegovačko neretvanski kanton)     MHLSC

Partner 10         Los Rosales     LR